Acte necesare în vederea autentificării unui contract de împrumut

  • Home
  • Acte necesare
  • Acte necesare în vederea autentificării unui contract de împrumut

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA AUTENTIFICĂRII UNUI CONTRACT DE ÎMPRUMUT

 

 

  1. Acte de identitate (C.I/B.I, carte de identitate provizorie, pașaport pentru cetățenii străini sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, NIF – număr de identificare fiscală pentru cetățenii străini); în situația în care împrumutatul este o societate comercială, sunt necesare certificatul de înregistrare, certificat de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul, act constitutiv/statut, hotărâre AGA/decizia asociatului unic, certificat constatator, act de identitate administrator;
  2. certificat de căsătorie/divorț, dacă este cazul, convenție matrimonială