Convențiile matrimoniale

CONVENȚIILE MATRIMONIALE

Convenția matrimonială reprezintă actul prin care soții/viitorii soți aleg regimul matrimonial aplicabil căsătoriei lor. Convențiile matrimoniale se încheie în mod obligatoriu în formă autentică.

Există 3 regimuri matrimoniale reglementate în România: 1. Regimul comunității legale de bunuri; 2. Regimul separației de bunuri; 3. Regimul comunității convenționale de bunuri.

  1. CONVENȚIA MATRIMONIALĂ ÎNCHEIATĂ ÎNAINTE DE ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI
  • pentru a produce efecte, aceasta trebuie prezentată ofițerului de stare civilă la data celebrării căsătoriei;
  • poate fi modificată, înlocuită sau schimbată oricând înainte de încheierea căsătoriei;
  • acte necesare: acte de identitate; procură autentică – dacă una dintre părți este reprezentată la încheierea convenției

 

  1. CONVENȚIA MATRIMONIALĂ ÎNCHEIATĂ ÎN TIMPUL CĂSĂTORIEI

 

  • Modifică regimul matrimoniale existent;
  • Nu poate fi încheiată decât după trecerea unui termen de un an de la data încheierii căsătoriei;
  • Este necesară întocmirea unui act de lichidare a regimului avut anterior.
  • Acte necesare: acte de identitate; certificat de căsătorie; procură autentică dacă una dintre părți este reprezentată; convenția matrimonială anterioară, dacă există.