Declarații și procuri

DECLARAȚII ȘI PROCURI

  1. REDACTAREA ȘI AUTENTIFICAREA DECLARAȚIILOR – actele necesare în vederea autentificării declarațiilor autentice notariale, variază în funcție de specificul declarației.
  2. REDACTAREA ȘI AUTENTIFICAREA PROCURILOR

actele necesare în vederea autentificării procurilor, variază în funcție de specificul acestora;

– în vederea autentificării unei procuri este suficientă numai prezența mandantului (celui care împuternicește), fiind necesară însă o copie de pe cartea de identitate a mandatarului (împuternicitului)