Acte necesare în vederea autentificării unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare (antecontract)

  • Home
  • Acte necesare
  • Acte necesare în vederea autentificării unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare (antecontract)

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA AUTENTIFICĂRII UNEI PROMISIUNI BILATERALE DE VÂNZARE-CUMPĂRARE (ANTECONTRACT)

  1. Acte de identitate (C.I/B.I, carte de identitate provizorie, pașaport pentru cetățenii străini sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, NIF – număr de identificare fiscală pentru cetățenii străini);
  2. certificat de căsătorie/divorț, dacă este cazul, convenție matrimonială
  3. Acte de proprietate (contract de vânzare, contract de schimb, act de partaj, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, etc.)
  4. Încheieri de intabulare în cartea funciară și documentație cadastrală (releveu, plan de amplasament)
  5. Extras de carte funciară pentru informare (se obține prin intermediul biroului notarial, la cererea proprietarului)

 

Actele anterior menționate se vor prezenta în original, la momentul semnării contractului. În funcție de specificul fiecărui contract, pot fi solicitate de către notarul public și alte documente